Asistenca Fiat

24 UR NA DAN, VSE LETO

080 19 16

(za klice v Sloveniji)

+386 1 530 53 17

(za klice izven Slovenije)

Asistenca Fiat Professional je sestavni del programa prednostnega servisa na cesti, ki pripada le lastnikom vozil Fiat Professional, kupljenih v pooblaščeni prodajni mreži Fiat Professional.

Asistenca Fiat Professional nudi po vsej Evropi niz ugodnosti, vključno z najemom vozila, popravilom vozila in hotelsko namestitvijo.

Avto Triglav d.o.o., Ljubljana izvaja Asistenco Fiat Professional s pogodbenim partnerjem AMZS, saj je tako na voljo široka mreža centrov nujne pomoči, kjer so 24 ur vsak dan v letu na voljo njihovi operaterji, ki vam bodo posredovali informacije o servisni mreži Fiat Professional.

Področje kritja

Geografska Evropa v naslednjih državah: Azuri, Andora, Avstrija, Balearski otoki, Belgija, Bosna in Hercegovina, Bolgarija, Kanarski otoki, Hrvaška, Ciper, Češka republika, Danska, Estonija, Finska, Francija (+ Korzika), Makedonija, Nemčija, Gibraltar, Grčija, Madžarska, Islandija, Irska, Italija (+ Sicilija, Sardinija), San Marino, Vatikan - mesto, Latvija, Litva, Luksemburg, Madeira, Malta, Monako, Nizozemska, Norveška, Poljska, Portugalska, Romunija, Srbija in Črna Gora, Slovaška, Slovenija, Španija, Švedska, Švica (+ Lichtenstein), Turčija, Velika Britanija in Ukrajina.

Čas kritja

Kritje velja 24 mesecev od datuma nakupa, navedenega v garancijskem listu.

Vozila, za katera velja Asistenca Fiat Professional

Vsa vozila Fiat Professional, prodana preko pooblaščene prodajne mreže Fiat Professional v Sloveniji. Vozilo mora biti redno vzdrževano, kot predpisuje proizvajalec in sicer v predpisanih rokih. Uporabnik storitev Asistence Fiat Professional se izkaže s potrjeno servisno knjižico. Če servisne knjižice nima in je ne more pokazati mehaniku izvajalca, je sem plačnik vseh storitev.

Razpoložljivost pomoči

Asistenca Fiat Professional bo nudila vse storitve v okviru naslednjih standardov - 365 dni v letu, 7 dni v tednu, 24 ur na dan. Operaterji v tujini tekoče obvladajo dva svetovna jezika (angleško in nemško). Oglasiti se morajo najkasneje v 10 sekundah oziroma najkasneje ob tretjem zvonjenju telefona.

Uporabniki

Uporabniki Asistence Fiat Professional so vozniki in vsi potniki do števila sedežev, ki so vpisani v prometnem dovoljenju. Avtoštoparji so izključeni.

1. Pomoč na cesti

Pomoč Asistence Fiat Professional je lahko na cesti ali doma. Pomoč Asistence Fiat Professional je omejena na odpravo manjših okvar, v primeru večjih okvar na motornem vozilu je pomoč omejena samo na diagnostiko okvare. Izvajalec se obvezuje, da bo intervencijsko vozilo na mestu okvare najkasneje v 60 minutah po sprejemu poziva kjerkoli v Sloveniji. Po dogovoru z uporabnikom je lahko tudi kasneje.

2. Vleka

Vozilo, ki je tako poškodovano, da nadaljevanje vožnje ni mogoče, se odpelje s prikolico ali brez nje do najbližjega pooblaščenega servisa vozil Fiat Professional. Če se okvara pripeti v kraju, kjer je bilo vozilo kupljeno, se vozilo odpelje na servis prodajalca.

3. Nadomestno vozilo

Če popravilo ne more biti zaključeno istega dne, kot se je pripetila okvara, bo center za pomoč uredil in organiziral nadomestno vozilo. Stroške goriva in dodatna zavarovanja plača uporabnik. Nadomestno vozilo bo na voljo do treh dni z neomejenim številom kilometrov.

4. Nočitev v hotelu

Če se okvara pripeti več kot 100 km od kraja stalnega prebivališča uporabnika in popravilo ne more biti končano istega dne, bodo povrnjeni stroški nočitve v bližnjem hotelu v višini do 70 EUR na osebo, vendar največ za tri nočitve. Rezervacijo hotela bo organiziral in odobril center za pomoč.

5. Povratek domov ali nadaljevanje potovanja

V primeru, če je kraj, kjer je prišlo do okvare vozila, zaradi katere nadaljevanje vožnje ni možno, oddaljen več kot 100 km od stalnega bivališča uporabnika, ter vozila ni moč popraviti, kar potrdi pristojni servisni center, ali pa ga ni mogoče popraviti zaradi zaprtja slednjega za več kot 24 ur, bo izvajalec poskrbel za povratek uporabnika vozila do doma ali nadaljevanje njegovega potovanja do cilja z vlakom (prvi razred) ali z letalom (turistični razred). Nastale stroške krije do 500 EUR na osebo.

6. Prevzem popravljenega vozila

V primeru, da je kraj, kjer je prišlo do okvare vozila, zaradi katere nadaljevanje vožnje ni možno, oddaljen več kot 100 km od kraja stalnega bivališča uporabnika, ter vozila ni moč popraviti, kar potrdi pristojni servisni center, ali pa ga ni možno popraviti zaradi zaprtja slednjega za več kot 24 ur, bo izvajalec priskrbel enosmerno vozovnico za vlak (prvi razred) ali letalo (turistični razred), da bi uporabnik lahko prevzel vozilo, takoj ko bo popravljeno. Izvajalec krije nastale stroške za eno osebo do višine 500 EUR. Izvajalec lahko po lastni presoji in v dogovoru s stranko pošlje po vozilo svojega šoferja.

7. Izplačilo gotovine (velja samo v tujini)

Uporabniku se gotovina lahko izplača v lokalni valuti do protivrednosti največ 500 EUR le s predhodnim soglasjem izvajalca Asistence Fiat Professional. Finančna pomoč je namenjena izključno reševanju nastale situacije zaradi okvare motornega vozila. Uporabnik je dolžan izvajalcu vrniti izplačana finančna sredstva najkasneje v 60 dneh po vrnitvi v domovino. Po poteku navedenega roka mora uporabnik poleg izplačanega zneska plačati tudi pripadajoče zamudne obresti.

Splošno načelo

Ugodnosti iz točke 3, 4, 5, in 6 se ne morejo prepletati in se izključujejo med seboj. Pod posebnimi pogoji prevladajo splošna načela presoje in zagotavljanje kakovostne storitve.