Fiat FIT

Redno vzdrževanje vozila je vitalnega pomena za dobro kondicijo vašega vozila in za varno vožnjo. Pri vožnji v Sloveniji veljajo pogoji, ki jih stroka označuje kot težje (klimatske razmere, krajše relacijske vožnje, pretežno mestne vožnje, ipd.), zato je redno servisiranje potrebno izvajati pogosteje in upoštevati časovne omejitve ne glede na število prevoženih kilometrov.

V želji, da bi bilo vozilo vedno tehnično brezhibno, ponujamo voznikom lahkih dostavnih vozil Fiat Professional storitev Fiat FIT.

 

Pridobitev

Fiat FIT se lahko pridobi ne glede na starost vozila in ne glede na število prevoženih kilometrov. Edini pogoj je, da se opravi predvideni redni servis po načrtu programiranega vzdrževanja ali najmanj enkrat letno (velja tisti pogoj, ki nastopi prej) pri pooblaščenem serviserju. Ravno tako se v času do naslednjega programiranega vzdrževanja vozilo servisira le v pooblaščeni servisni mreži. Pri pregledu, ki aktivira storitev Fiat FIT, morajo biti odpravljene tudi vse pomanjkljivosti na vozilu, ki so nastale zaradi pomanjkljivega ali neustreznega izvajanja rednih servisov v preteklosti. Ravno tako se morajo odpraviti tudi vse nepravilnosti, ki so bile ugotovljene v sklopu rednega servisa.

 

Vsebina in trajanje

Fiat FIT krije vse posege in nadomestne dele v okviru izvajanja rednega servisiranja po načrtu programiranega vzdrževanja. Z izvajanjem rednih servisov po načrtu programiranega vzdrževanja vozilo pridobi stalno kritje na vse materiale (vsi filtri, svečke, zobati jermeni in napenjalci, klinasti jermeni, tesnilo pokrova ventilov, tekočine, olja, maziva ipd.).

Fiat FIT velja vse do naslednjega predvidenega posega, kot ga predpisuje proizvajalec po načrtu programiranega vzdrževanja oz. najmanj enkrat letno.

V kolikor stranka ne opravi naslednjega rednega servisa pravočasno – ob izteku predvidenih prevoženih kilometrih (toleranca največ 2.000 kilometrov) ali ob nastopu časovne omejitve, storitev Fiat FIT avtomatsko zapade.

 

Posebna ugodnost

Ne le, da je Fiat FIT storitev z zares dolgotrajnim delovanjem, saj velja do naslednjega programiranega obiska, ponuja še posebno ugodnost. Vsi imetniki storitve Fiat FIT imajo zagotovljeno tudi brezplačno vleko okvarjenega ali poškodovanega vozila do najbližjega pooblaščenega serviserja preko brezplačne telefonske številke:

24 UR NA DAN, VSE LETO

080 19 16

(za klice v Sloveniji)

+386 1 530 53 17

(za klice izven Slovenije)

Fiat FIT in vleka vozila se vedno pojavljata v neločljivem paketu. Geografska pokritost je omejena na Slovenijo in Hrvaško. V tujini je plačnik storitve stranka sama, ki ji ob predložitvi originalnih računov izvajalca vleke in storitev pooblaščenega servisa, povrnemo stroške, ki jih je imela z vleko in morebitnimi popravili, ki sodijo v okvir storitve Fiat FIT.