Novi Ducato – glavne funkcije – prostornina tovornega prostora