Novi Ducato – glavne funkcije – učinkovitost nakladalne rampe