Novi Ducato – pregled – prvo lahko gospodarsko vozilo z avtonomno vožnjo