Novi Ducato – slog in udobje – udobje v vozilu – sistem vstopanja in zagona brez ključa