Novi Ducato – Tehnologija in varnost – Digitalna potniška kabina