Novi Ducato – Tehnologija in varnost – integracija sistemov stranke